Europoslanci sa pred pár mesiacmi rozhodli vložiť dôležitú zmenu do rúk občanov Európskej únie. Išlo o hlasovanie týkajúce sa striedania letného a zimného času prostredníctvom dotazníka. Na chvíľu sa zdalo, že je rozhodnuté. Opak je však pravdou, keďže sa do rozhodovania zapojila aj vláda SR. Objavuje sa tak i tretia možnosť.

 

Celoeurópskeho dotazníka sa zúčastnilo viac ako 4,6 milióna ľudí, pričom až 80 % respondentov uviedlo, že súhlasia so zrušením striedania letného a zimného času. Zároveň sa väčšina vyjadrila, že by uprednostnila letný čas. Znamenalo by to, že večer získajú ľudia o hodinu navyše denného svetla. Vláda Slovenskej republiky by zase uprednostnila zimný čas, pričom sa opiera o vyjadrenia rôznych odborníkov. S týmto názorom sa stotožnila aj Česká republika.

 

Do hry však vstupuje tretia možnosť, čo môže byť kompromisom medzi zimným a letným časom. Ide totiž o tzv. koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time-UTC). ,,UTC čas je odvodený od nultého poludníka. V tomto režime UTC bežia všetky meteorologické služby na svete a funguje to dobre, myslíme si, že aj spoločnosť by si na to zvykla,“ vysvetlila meteorologička Miriam Jarošová pre noviny.sk.

Výhodou UTC je taktiež jednotný čas v Európe, ba dokonca po celom svete. V prípade nevýhod, slnko nad poludníkom by nebolo po celom svete presne o 12.00 hod. a polnoc o 00.00 hod. V praxi to znamená, že ak by nám UTC hodinky ukazovali čas 6.00 hod., všetky doterajšie činnosti by ľudia robili o hodinu skôr.

Zdroj : hitky.sk