Dokázali by ste pracovať 12 hodín denne? Ak chodíte na zárobky do Rakúska, zrejme budete čeliť takejto otázke.

U našich západných susedov dôjde k zásadnej zmene pracovného času, od 1. septembra sa maximálny možný počet odpracovaných hodín zvýši na 12 denne alebo 60 týždenne. Čo to bude znamenať pre Slovákov? Koľko času trávime v robote my a ako sme na tom v porovnaní s krajinami Európskej únie?

Pracovný deň v Rakúsku sa môže od 1. septembra natiahnuť až na 12 hodín. Dnes majú klasický osemhodinový pracovný deň (40 hodín týždenne), iba s nadčasmi môžu odpracovať 50 hodín týždenne. „Samozrejme, že zamestnanci sa obávajú nátlaku zamestnávateľov na predlžovanie pracovnej doby, aj keď je regulovaná dodatočným voľnom alebo mzdovým príplatkom,“ tvrdí Martina Nemethová zo slovenskej Konfederácie odborových zväzov SR.

Rakúska vláda chce, aby tamojšie podniky mohli pružnejšie reagovať na potreby trhu. Odbory hovoria o najväčšom útoku na pracovnú silu za tri desaťročia, ale vláda tvrdí, že zamestnanci budú mať právo odmietnuť 12-hodinovú šichtu. Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že v prvom štvrťroku 2018 v Rakúsku pracovalo čosi vyše 52-tisíc občanov Slovenskej republiky.

Pracovný čas u našich susedov

Ako to je

 • v  zásade platí, že denný pracovný čas zamestnanca je 8 hodín
 • vrátane práce nadčas môže odrobiť 10 hodín denne
 • týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas je obmedzený na 50 hodín týždenne
 • v niektorých odvetviach sa stanovený rozsah už môže prekročiť, napríklad v  štátnych železniciach (ÖBB)
 • zamestnávateľ a pracovná rada musia rokovať o tom, za akých podmienok možno maximum prekročiť

 

Čo sa zmení

 • od 1. 9. 2018 nebude potrebná dohoda zamestnávateľa a zástupcu zamestnancov
 • maximum sa zvýši na 12 hodín denne (60 hodín týždenne), a  to vo všetkých odvetviach
 • samotný zamestnanec musí s predĺžením zmeny súhlasiť
 • ak odmietne, nebude povinný uviesť dôvod svojho rozhodnutia

Zdroj: Die Presse

Smerujú na vrchol rebríčka

Dvanásťhodinové dni sú povolené v mnohých krajinách. Pri týždennom pracovnom čase je to však inak. Iba niekoľko krajín Európskej únie má maximum vyššie ako 48 hodín. „Vďaka novému zákonu sa bude v Rakúsku, Nemecku a  Holandsku pracovať maximálne 60 hodín týždenne, a tým sa dostanú na vrchol rebríčka pracovných hodín v EÚ,“ píše Die Presse.

 

Čo platí na Slovensku

 • vo všeobecnosti platí, že pracovný čas v  priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín
 • pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne
 • priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín

Výnimka pre zdravotníkov

Ak ide o  zdravotníckeho zamestnanca, jeho priemerný pracovný týždeň vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie 4 mesiacov v rade. Nesmie však presiahnuť 56 hodín. Zákonník práce si vyžaduje súhlas zamestnanca.

Nadčasy

 • práca nadčas nesmie presiahnuť v  priemere 8 hodín týždenne v  období najviac štyroch mesiacov v rade, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne inak, najviac však 12 mesiacov v rade
 • za rok možno zamestnancovi nariadiť prácu nadčas najviac 150 hodín a lekárovi či zdravotnej sestre po dohode so zástupcami zamestnancov najviac 250 hodín
 • keď sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom, za rok môžete odpracovať až 400 hodín nadčasov

Predĺžiť? V žiadnom prípade!

Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR

Predpisy málo vypovedajú o skutočne odpracovaných hodinách. Štatisticky patrí Slovensko medzi krajiny s najvyšším počtom odpracovaných hodín na zamestnanca. Pokiaľ ide o  to, či nebude v budúcnosti nutné prehodnotiť dĺžku pracovného času, áno, ale určite smerom k jeho skracovaniu. Aj v dôsledku zavádzania flexibilných foriem práce je potrebné prispôsobiť legislatívu tak, aby rešpektovala globálne trendy.

 

Aj nás to čaká, získame tým

Peter Dosedla, CEO Express People

Z dlhodobého hľadiska sa Slovensko určite bude musieť prispôsobiť internacionálnemu trendu predlžovania pracovného času. Závisí to však od sektoru a odvetvia. Krajiny ako Francúzsko skúšali skracovať pracovný čas s cieľom tvorby pracovných miest. Tento experiment nemal úspech. Nakoniec svoje rozhodnutie prehodnotili a  dĺžku pracovného času zvýšili. Myslím, že Slovensko to v budúcnosti čaká tiež. A bude to mať svoje výhody, zlepšíme si pozíciu v  medzinárodnej konkurencii aj ekonomický rast.

 zdroj : cas.sk
Pozri aj:   Desivé svedectvo Vladimíra, ktorému zahynul synček Adamko ( 9): Na rozhodnutie mal sekundu, mohli zomrieť všetci