Študentky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dostali skvelý nápad, ako upozorniť na plytvanie odpadom.

Na pešej zóne v Nitre realizovali vysokoškoláčky z odboru marketingovej komunikácie a reklamy guerilla kampaň, ktorej cieľom bolo poukázať na nadmerné používanie plastových tašiek a takisto ich negatívny dopad na životné prostredie. 

V rámci tejto kampane bola v centre mesta nainštalovaná figurína, oblečená do provizórnych šiat z plastových a igelitových tašiek. Inštalácia mala edukatívny charakter, keďže nabádala ľudí k separovaniu a ochrane prírody: „Používajte vlastné tašky alebo použite radšej papierovú tašku. V prípade, že aj tak odchádzate s igelitkou, zrecyklujte ju!“ stalo na letáku.

Figurína upozorňovala aj na šokujúcu štatistiku, podľa ktorej každý Slovák počas jedného roka spotrebuje približne 466 tašiek! Ľudia sa pri figuríne pristavovali, fotili sa s ňou, takže študentkám sa takýmto netradičným spôsobom podarilo upozorniť na tento čoraz závažnejší problém.

zdroj:čas.sk
Pozri aj:   Poznáš pieseň Despacito? Česi spravili jej eko verziu, ktorá je vtipná, no na zamyslenie