Domov Šport September sa bude niesť v znamení športových podujatí