Magnetické separátory dôležité pre každé priemyselné odvetvie

S magnetickými časticami sa stretávame skoro v každom priemyselnom odvetví. Pre zefektívnenie výrobných procesov sú vo väčšine firiem potrebné tzv. magnetické separátory, ktoré mnohí z vás zjavne nepoznáte.

Separácia

Pri každom výrobnom procese je dôležité, aby sa proces výroby neprerušil materiálom/ predmetom, ktorý pri danej výrobe nemá čo robiť. Ak vám pri výrobe finálneho produktu robia problémy kovové magnetické nečistoty, musíte sa sústrediť na dôkladnú separáciu týchto nežiadúcich častí. V ponuke magnetických separátorov nájdete separátory pre suché zmesi a separátory pre tekuté zmesi. Rozdeľuje sa to podľa toho, z akého skupenstva potrebujete odstrániť nežiaduce magnetické nečistoty.

Magnetické odlučovače

Obojstranné magnetické odlučovače, tak sa hovorí magnetickým separátorom, ktoré sme si spomínali, sa využijú v potravinárskom, chemickom a plastikárskom priemysle. Magnetické separátory vám vyrobia priamo na mieru. Záleží od toho, v akom priemysle podnikáte.

Ako dochádza k čisteniu?

Ak neviete, ako fungujú magnetické odlučovače, my vám to povieme. Materiál prepadáva magnetickým separátorom stredovou časťou. Nerezové krycie trubice sa presunú do bočných výsypiek, ktoré sa nachádzajú aj na ľavej strane, aj na pravej. V týchto bočných výsypkách dochádza k odmagnetovaniu a feromagnetické kovy, ktoré sa nachytajú, odpadnú.

Systém čistenia si môžete nastaviť sami a magnetické odlučovače sa dajú používať aj vtedy, keď vám vypadne elektrický prúd, vďaka čomu sú veľmi obľúbené a nenarúšajú prevádzku výrobných hál.

Ak sa zameriavate na výrobu automobilových súčiastok a vyrábate najmodernejšie priamočiare pohony, do svojej prevádzky si zaobstarajte magnetický separátor, resp. magnetický odlučovač.

Vyberajte si také firmy, ktoré vám vyrobia magnetický odlučovač presne na mieru a kladú dôraz na detailné spracovanie. V prípade potreby vás aj zaškolia, takže sa nemusíte báť, že by ste magnetický odlučovač nevedeli ovládať.