Hoci sedí vo väzbe už od konca júna, môže pokojne sledovať aj pokroky polície v prípade vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Spútaného Mariana Kočnera v nepriestrelnej veste doviezli kukláči v polovici októbra z leopoldovskej väznice do Bernolákova, kde prehľadávali dom napísaný na jeho meno.

Kočner síce presedel domovú prehliadku v policajnom aute, ale o jej priebehu môže mať pomerne dosť informácií.

Jeho kauzy podrobne sledujú médiá a k publikovaným informáciám môže mať prístup aj Kočner. I keď sedí v preventívnej väzbe, za múrmi väzenia má stále možnosť požiadať o sledovanie televízora, počúvanie rádia a dennú tlač.

„Obvinený bez ohľadu na dôvody väzby môže na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač musia spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmú mať inštalované zariadenie umožňujúce nedovolený prenos informácií,“ vysvetľuje riaditeľ kancelárie šéfa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž.

Rovnako tak má právo predplatiť si dennú tlač a časopisy. Využil tieto možnosti aj Marian Kočner? Pravdepodobne áno, ale presná odpoveď je neznáma. Väzenská stráž neinformuje o priebehu väzby u žiadneho obvineného.

Pýtali sme sa teda Kočnerovho obhajcu, či má na cele televízor. Advokát Martin Pohovej najprv uviedol, že sa na to svojho klienta opýta. Neskôr však vyhlásil, že sa k tomu vyjadrovať nebudú. „Budeme odpovedať len na právne otázky súvisiace s prípadom nášho klienta,“ dodal.

Iba v stanovenom čase

Pre obvinených vo väzbe platí niekoľko obmedzení, ktoré musia na cele dodržiavať. Televízor či rádio, ktoré si prinesú, musí mať vlastný zdroj napájania. Ak ich chcú zapojiť do elektrickej siete, musí im to riaditeľ väznice povoliť a spotrebovanú energiu sú povinní preplatiť.

Väčšie obmedzenie pre ich sledovanie či počúvanie však môže znamenať režim väznice. Zákon to umožňuje iba „v čase určenom v časovom rozvrhu dňa spôsobom, ktorý nenarúša ústavný poriadok“.

Kočner je umiestnený v Leopoldovskej väznici, kde je sledovanie televízie povolené aj v časoch, kedy zvyčajne jednotlivé stanice vysielajú spravodajstvo.

Časový rozvrh dňa v Ústave na výkon trestu a väzby Leopoldov:

05.45 h budíček, (o 07.00 h v dni sobota, nedeľa, sviatok – ďalej len „dni pracovného pokoja“, o 05.30 h v deň celoštátneho zvozu obv. a ods.)
05.50 h – 06.30 h osobná hygiena, úprava osobných vecí a ciel, (07.05 h – 07.30 h v dni pracovného pokoja, 05.35 h – 06.00 h v deň celoštátneho zvozu obv. a ods.)
06.30 h – 07.00 h raňajky a výdaj liekov, výdaj teplej vody na prípravu nápojov, vykonanie previerky početného stavu (07.30 h – 08.00 h v dni pracovného pokoja, 06.00 h – 06.30 h v deň celoštátneho zvozu obv. a ods.)
07.00 h – 11.00 h čas vyhradený na vyvádzanie a predvádzanie obvinených (športová a záujmová činnosť, vzdelávanie, pracovné činnosti v ústave, sledovanie televízneho vysielania, telefonovanie, návštevy, počúvanie rozhlasového vysielania, nákupy, sprchovanie, lekárske ošetrenie, predvádzanie pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd, …); prijímanie a odovzdávanie korešpondencie; obvineným je povolené odpočívať na ustlanom lôžku.
11.00 h – 12.00 h obed, výdaj liekov, výdaj teplej vody na prípravu nápojov
12.00 h – 15.00 h čas vyhradený na vyvádzanie a predvádzanie obvinených (športová a záujmová činnosť, vzdelávanie, pracovné činnosti v ústave, sledovanie televízneho vysielania, telefonovanie, návštevy, počúvanie rozhlasového vysielania, nákupy, sprchovanie, lekárske ošetrenie, predvádzanie pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd, …); prijímanie a odovzdávanie korešpondencie; obvineným je povolené odpočívať na ustlanom lôžku.
15.00 h – 16.30 h osobné voľno; čas vyhradený na vyvádzanie a predvádzanie obvinených (napríklad športová a záujmová činnosť, vzdelávanie, pracovné činnosti v ústave, sledovanie televízneho vysielania, počúvanie rozhlasového vysielania,  predvádzanie pred orgán činný  v trestnom konaní alebo súd – v sobotu a v dni pracovného pokoja do 15.00 h); obvineným je povolené odpočívať na ustlanom lôžku.
16.30 h – 17.15 h večera a výdaj liekov
17.15 h – 18.00 h osobné voľno; čas vyhradený na vyvádzanie a predvádzanie obvinených (športová a záujmová činnosť, vzdelávanie, pracovné činnosti v ústave, sledovanie televízneho vysielaniapočúvanie rozhlasového vysielania), čas vyhradený na predvádzanie pred orgán činný v trestnom konaní alebo     súd;  obvineným je povolené odpočívať na ustlanom lôžku.
18.00 h – 19.00 h príprava a vykonanie previerky početného stavu
19.00 h –  21.00 h osobné voľno; čas vyhradený na vyvádzanie obvinených (športová                a záujmová činnosť, vzdelávanie, sledovanie televízneho vysielania, počúvanie rozhlasového vysielania),
21.00 h – 21.45 h osobné voľno, osobná hygiena, príprava na nočný odpočinok

(21.00 h – 23.00 h pred dňom pracovného pokoja, v dni pracovného pokoja, 21.00 h – 21.45 h deň pred pracovným dňom,  21.00 h – 21.30 h. pred dňom celoštátneho zvozu),

telefonovanie – zmiernený režim v čase osobného voľna do 21.30 h,

21.45 h – 05.45 h nočný pokoj, (23.00 h začiatok nočného pokoja pred dňom pracovného  pokoja, v dni pracovného pokoja, 21.45 h deň pred pracovným dňom,      21.30 h. pred dňom celoštátneho zvozu).

 

 

Nabádajú k striedmosti

Marian Kočner zatiaľ čelí obvineniu v štyroch ekonomických kauzách:

– v prípade falšovania zmeniek za takmer 70 miliónov eur, ktoré si uplatnil od spoluobvineného Pavla Ruska a TV Markíza, 

–  v prípade prevodov hotelov na Donovaloch z trestného činu neodvedenia danea poistného, 

–  z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v kauze Gatex, 

– a z krátenia daní a poistného pri prevodoch bytov v komplexe Five Stars Residence.

Jeho meno sa však spomína aj v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Hoci v nej doposiaľ nečelí trestnému stíhaniu, jediný obvinený, ktorý spolupracuje s policou, ho s kauzou spojil.

Údajný sprostredkovateľ Zoltán Andruskó mal na výsluchu povedať, že vraždu investigatívneho novinára si objednal Kočner cez obvinenú Alenu Zsúzsovú.

Prokuratúra aj polícia práve v tomto prípade neustále nabáda média, aby nepublikovali informácie, ktorými by mohli sťažiť vyšetrovanie.

Urobila tak aj potom, ako cez maďarský internetový portál presiaklo, že vražednú zbraň si mohol vrah zaobstarať v Maďarsku, kde sú preto v hľadáčiku policajtov dvaja ľudia.

„Opätovne zdôrazňujeme, že akékoľvek zverejňovanie údajných informácií z vyšetrovania, alebo dohadov o nich, v konečnom dôsledku len napomáha ďalším osobám, aby sa vyhli vyvodeniu vlastnej trestnoprávnej zodpovednosti.  V tejto súvislosti sprístupňovanie a zverejňovanie obdobných informácií považujeme za snahu pomáhať takýmto páchateľom trestnej činnosti,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Podobnou cestou ako Kočner by sa mohli dostať k informáciám aj štyria obvinení v prípade tejto dvojnásobnej úkladnej vraždy.

Zdroj : aktuality.sk