Domov Culture Dni Sa Skracujú, Čo S Načatým Večerom? #1