Lektorka Jana Poslterová zvozila moderovanie Adely