Keď vás polícia vyzve, aby ste sa legitimovali a vy nemáte občiansky preukaz a nedokážete nijako svoju totožnosť preukázať, čakajú vás nepríjemné úkony. Okrem toho môžete v niektorých prípadoch dostať pokutu.

Pokutu za to, že pri sebe nemáte občiansky preukaz stále so sebou, dostať nemôžete, no problémy spojené s tým, že ho nemáte, mať môžete. V prípade, že ste preukaz stratili, ukradli vám ho alebo mu skončila platnosť, čo najrýchlejšie si choďte vybaviť nový a stratu či krádež nahláste.

Podľa zákona síce občiansky preukaz nemusíme nosiť stále so sebou, ak ho však nemáme a nedokážeme sa legitimovať, môžu nás čakať poriadne nepríjemnosti. V prípade, ak občiansky preukaz nemáte, môžu vás policajti zatknúť na 24 hodín, pričom vám môžu zobrať odtlačky prstov, biologické stopy, odfotografovať vás alebo zaznamenať váš hlas.

V súvislosti s tým, že nemáte občiansky preukaz, môžete dostať pokutu až 33 eur v týchto prípadoch:

  • ak nepožiadate o vydanie občianskeho preukazu v potrebnej lehote,
  • ak nepredložíte doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu po opakovanej výzve,
  • ak niekomu dáte svoj občiansky preukaz ako zálohu alebo ho odovzdáte pri vstupe do objektu,
  • ak neohlásite jeho zničenie, poškodenie, odcudzenie, zneužitie či stratu,
  • ak si do lehoty 90 dní ani po opakovanej výzve občiansky preukaz neprevezmete,
  • vašou povinnosťou je občiansky preukaz chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením či zneužitím, ak ju porušíte, môžete tiež dostať pokutu.
  • Zdroj : Hitky .sk
Pozri aj:   Studená sprcha pre Alagič: Mala to byť druhá Adela, v SuperStar sa dočkala nepríjemného prekvapenia!